REMUS taurė
REMUS Cup

REMUS taurės taisyklės

„REMUS taurė“ – tai uždarų patalpų irklavimo varžybos „dvivietėmis“ ergometrais 
„Concept-2“. 

Vieta: Irklavimo klubas „Academia Remigum“, Karaimų g. 93A, Trakai. 
Dalyviai: vyrai ir moterys.

Distancija – 500 m

Terminai: 

Dvivietė – tai dviejų vienu metu atskirais ergometrais “irkluojančių” sportininkų komanda. Vienos komandos nariai irkluoja greta esančiais ergometrais. Tarpusavyje elektronine jugtimi sujungti du ergometrai rodo vieną bendrą rezultatą. 
Komanda – du sportininkai, vyrai ir/arba moterys. 
Mišri komanda – viena moteris ir vienas vyras. 
Mėgėjai – dalyviai, kurie nėra dalyvavę jokiose oficialiose irklavimo varžybose, išskyrus uždarų patalpų varžybas ergometrais. Komandos, kuriose yra nors vienas irkluotojas (dalyvavęs irklavimo varžybose), dalyvauti mėgėjų rungtyje negali. 
Amžiaus grupė – sportininkų, atitinkančių nustatytas amžiaus ribas, grupė. Amžiaus grupė nustatoma pagal aritmetinį komandos amžiaus vidurkį (sportininkų amžius sumuojamas ir dalijamas iš dviejų).

Varžybų sistema 

1. Varžybos vykdomos “dvivietėmis”. 

2. Vienu metu startuoja trys komandos (6 sportininkai). 

3. Startai vyksta kas 10 minučių. 

4. Kiekvienbo plaukimo dalyviams prieš startą skiriamos 8 minutės apšilimui treniruokliais/ergometrais.

5. Varžybų rezultatai fiksuojami ergometrų gaminto Concept2 kompiuterine programa Venue Race Application (VRA).

Amžiaus grupės 


Varžybų dalyviai suskirstomi į keturias amžiaus grupes: 
J – iki 18 metų (imtinai), 

A – nuo 18+ iki 30 metų,

B – nuo 30+ iki 50 metų, 

C – nuo 50+ metų. 
Mėgėjų kategorijoje amžiaus grupės nenustatomos. 

Komanda gali dalyvauti varžybose toje amžiaus grupėje, į kurią patenka pagal savo amžiaus vidurkį. Į atskirų komandos narių amžių neatsižvelgiama. 

Rungtys: 

Moterys:

1. MW - moterų-mėgėjų dvivietė   

2. JW - moterų  dvivietė iki 18 metų, 

3.  AW - moterų dvivietė nuo 18+ iki 30 metų, 

4.   BW - moterų dvivietė nuo 30+ iki 50 metų, 

5.  CW - moterų dvivietė nuo 50+ metų, 

Vyrai:

1.     MM - vyrų-mėgėjų dvivietė,

2.     JM - vyrų  dvivietė iki 18 metų, 

3.     AM - vyrų dvivietė nuo 18+ iki 30 metų, 

4.     BM - vyrų dvivietė nuo 30+ iki 50 metų, 

5.     CM - vyrų dvivietė nuo 50+ metų, 

Mišrios komandos:

1.     MMIX - mišri mėgėjų dvivietė, 

2.     AMIX - mišri dvivietė nuo 18 iki 30 metų, 

3.     BMIX - mišri dvivietė nuo 30+ iki 50 metų, 

4.     CMIX - mišri dvivietė nuo 50+ metų. 

Dalyviai gali dalyvauti keliose skirtingose rungtyse. 

  

Dalyvių registracija

Dalyviai varžyboms registruojasi interneto svetainėje www.academia.lt. 

Starto mokestis 

10 eurų asmeniui (20 eurų komandai).

Jaunimui iki 18 metų – 7 eurai asmeniui (14 eurų komandai).  

Dalyviai, pateikę paraiškas dalyvauti varžybose, sumoka starto mokestį ne vėliau, kaip likus 2 valandoms iki varžybų pradžios. Starto mokestį galima sumokėti:

internetu šioje svetainėje, paspaudus nuorodą Starto mokestis

„Academia Remigum“ biure,

pervedimu į UAB „Academia Remigum“ sąskaitą AS LT74 7044 0600 0597 0765 AB SEB banke. Mokėjimo nurodymo paskirtis – „Varžybų dalyvio mokestis“. 

Startavimo tvarka 

Dalyviai suskirstomi į „plaukimus“ pagal paraiškų pateikimo laiką: anksčiausiai 
užsiregistravusi komanda startuoja paskutiniame plaukime, vėliausiai – pirmajame. 

Nugalėtojų išaiškinimas 

1. Taurės laimėtojai ir prizininkai išaiškinami fiksuojant laiką. 

2. Jei dvi komandos finišuoja vienodu laiku, laikoma, kad jos užėmė tą pačią vietą.


Nugalėtojų apdovanojimas 

1. Nugalėtojai ir prizininkai (1, 2 ir 3 vietos) apdovanojami „REMUS taurės“ medaliais ir diplomais. 

2. Nugalėtojai (1 vieta) apdovanojami nugalėtojų taurėmis. 

Dalyvių sveikata                   

Dalyviai už savo sveikatos būklę atsako patys ir tai privalo patvirtinti parašu varžybų dieną.