REMUS taurė
REMUS Cup

2013

NIJOLĖ KONDROTIENĖ * LAIMA PETKEVIČIŪTĖ 

KĘSTUTIS LIPKEVIČIUS * POVILAS SKRIVELIS

AIVARAS KARALIUS * EDMUNDAS DAUKANTAS 

NIJOLE KONDROTIENĖ * NIJOLĖ SAVICKYTĖ

AIVARAS KARALIUS * VIKTORAS PEŠKAUSKAS

JŪRATĖ STRUMSKYTĖRAZGŪNĖ * OLGA ZIUGANOVA 

DAINIUS ŽILIONIS * MAŽVYDAS ALEKSA 

LINA ŠALTYTĖ * IEVA MASILIONYTE 

VYTAUTAS SALADIS * ŽYGIMANTAS GALIŠANSKIS

EGLE PUODŽIŪTĖ * PIJUS UOGINTAS

NIJOLĖ SAVICKYTĖ * POVILAS SKRIVELIS

GIEDRĖ LEKNICKAITĖ * VIRGAUDAS LEKNICKAS 

          VIKTORIJA SENKUTĖ * JULIUS LESAUSKAS